Ndb2010's portal

Temat: wygasniecie domeny
Miejsce i data wystawienia: Szczecin 2007-03-18 Data sprzedaży: 2007-03-18

FAKTURA PRO FORMA nr FP/N/P/23945/90126/2007 ORYGINAŁ
Faktura pro forma nie jest dokumentem do księgowania
SPRZEDAWCA: Az.pl Spółka Jawna Albert Jerka, Andrzej Kostrzewa NIP: 856-11-64-306
71-468 Szczecin, Sosnowa 6a REGON: 810903927
bank: WBK S.A. O/Szczecin tel.: +48 91 424-37-80
nr konta: 90 1090 1492 0000 0000 4900 8579 fax: +48 91 424-37-99


NABYWCA: Robert Maciag


LP Nazwa towaru, usługi j.m. Ilość cena jedn. bez podatku wartość bez podatku stawka VAT (%) podatek VAT wartość z podatkiem
1 Przedłużenie abonamentu za domenę:podrozerowerowe.info, okres w latach: 1,
1.00 49 49 22.0 10.78 59.78

Z przeniesienia:
x
Razem:
x 0 59.78

Razem: 59.78
w tym: 49 22 0 59.78

Termin płatności: 2007-03-25 Forma płatności: przelew
Źródło: podrozerowerowe.info/viewtopic.php?t=205Temat: definiowanie rej VAT
Mam jeszcze pytanie czy przypisanie do właściwego okresu vat następuje w podczas księgowania??
np usługa transportowa faktura wystawiona 15-01-2010 data sprzedaży 10-01-2010 sprzedaż dla krajowego kontrahenta wiec vat po 30 dniach W styczniu ta faktura czeka na rozliczenie a kiedy zobaczę ją w lutowym rejestrze? Data systemową zmieniłam na luty i tej faktury nie wiedzę w rejestrze choć oknie przypisanie do rejestru vat pisze że okres vat to luty
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1515


Temat: faktura VAT-czy betoniarnia moze mnie zmusic do zaplaty?
pracownicy aparatu skarbowego tez kupują tak by kupić najtaniej :wink:
co do bloczków i wpłaty
kupując cokolwiek nie musisz brac faktury VAT ale sprzedającu musi zaksięgować wszystkie przychody ze sprzedaży - inna sprawa to udokumntowanie swoich praw
fakturę wystawia się w tym samym miesiącu kiedy nastąpiła sprzedaz nie później niż 7 dni od daty wydania towaru ( uwaga na antydatowanie faktur przed rozliczniem Vatu - czyli najbezpieczniej czekać do końca następnego miesiąca )
sprzedajacy jest zobowiązany do wystawiena dok potw sprzedaż (wystawienia faktury VAT zaliczkowej) oraz zaksięgowania otrzymanej wpłaty w miesiący w którym otrzymał zaliczkę - jezeli tego nie zrobił to mamy przestępstwo polegające na nieewidencjonowaniu przychodu.
wpłatę księguję się jako brutto a nie netto więc nie mogą się do niej domagać już Vatu a nat powinin zostac naliczony i uwzględniony w rejestrach vatowskich.
Faktura zaliczkowa zawsze jest w wartości wpłaconej zaliczki i ni może być niedopłacona
jezeli zechcą ci wystawić fakturę to na niej musi być uwględniona cena netto towaru za sztukę , w ilości uwzględnia się % proporcjinalnie w jakiej została wpłacona zaliczka ( np bloczek kosztyje 1 zł brutto, dałeś 0,8 zł zaliczki to powinieneś mieć na fakturze lub wz- ce do tej faktury 0,8 bloczka po 1 zł brutto)
jezeli chce wystawić fakture to wyłacznie z datą kwitu potwierdzającego otrzymanie zaliczki
( o ile pamiętam reguluje to ustawa z 01.05.2005)

nie jest ważne czy chcą czy nie chcą wystrawić faktury ....... ważne że tego nie zrobili i tutaj masz szerokie pole do popisu
i tak naprawd emoga cię w d....pę pocałowac
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=90054


Temat: Jak interpretowac Przychody i Rozchody
Jak interpretowac Przychody i Rozchody
  Jestem "cudzoziemcem" prowadzacym od niedawna dzialanosc gospodarcza w Polsce. Posiadam takze firme w innym kraju UE, w ramach której prowadze ksiegowosc typu KPiR. Jak sama nazwa wskazuje, przychód to wplyw srodków na konto lub do kasy. Tak jest to interpretowane i ksiegowane w UE. Jest ruch na koncie, z ta data sie ksieguje odpowiednia fakture sprzedazy niezaleznie, jaka ma date wystawienia. Okazuje sie jednak, ze w Polsce - podobno - ksieguje sie nie wplyw srodków jako przychód a juz sama fakture, co jest normalne w przypadku pelnej ksiegowosci. Oznaczaloby to, ze podatnik musi placic podatki VAT i Dochodowy od faktur ksiegowanych zgodnie z data wystawienia, a nie od rzeczywistych przychodów. Czy to prawda? Kto to wie dokladnie?

Drugi temat to sprawa meldunku INTRASTAT. Kto to robi, jak sie to robi i czy mozna to robic przez internet, online jak to sie robi w innych krajach UE? Kto to wie dokladnie? jakie sa tu terminy, etc...?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=110061


Temat: Faktura z NFZ KPiR
Faktura z NFZ KPiR
  Prosze o pomoc. Jak prawidłowo powinny byc ksiegowane nastepujące operacje.

Podatnik prowadzi podatkową księge przychodów i rozchodów.
Jest właścicielem przychodni
Jak księgować faktury sprzedaży za refundacje od NZOZ

czy z data otrzymania płatności za fakture nasza sprzedazawa
( data wpływu na konto środków refundacji
jaka jest podstawa prawna takiego zapisu

czy z data wystawienia faktury??
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3656


Temat: Podatkowa Księga przychodów i rozchodów

  [cytat:33kabzys]Prawnie dopuszczalne dowody księgowe

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe księgują koszty uzyskania przychodu udokumentowane dowodami księgowymi zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zgodnie z art.21 ust. 1 tej ustawy dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

* określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
* określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
* opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
* datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
* podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
* stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ustawa zawiera również dopuszczalne odstępstwa od reguły.

Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów księgują przychody udokumentowane dowodami księgowymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym rozporządzeniem dowodami księgowymi mogą być:

* faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach;
* dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; jeżeli bowiem w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego dalej "zestawieniem sprzedaży"; zestawienie sprzedaży powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od-do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą tych faktur oraz podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie;
* noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi.

stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

* wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
* datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
* przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
* podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

i oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
[/cytat:33kabzys]
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=25777


Temat: Terminowość OVH
Chłopczyku zanim zaczniesz obrażać ludzi którzy wystawili już miliony faktur swoim klientom, proponuje 2 rzeczy:
1. Przestań się sam księgować bo jeżeli tego nie potrafisz i nie umiesz interpretować podstawowych przepisów, to będziesz mieć problemy ze skarbówką - zacznij korzystać z usług biura rachunkowego.
2. Jeżeli już korzystasz z biura i ktoś w twoim biurze stwierdził, że nie możesz faktury wydrukowanej z PDF zaksięgować to zmień biuro a swoje poprzednie rozliczenia daj do sprawdzenia komuś kompetentnemu.


Cytat:
Mail na pomoc@, dostaniesz duplikat z dzisiejszą datą. Inaczej nie możesz zaksięgować faktur z września. Gość się pomylił.

Faktury kosztowe możesz zaksięgować do 2 miesięcy od powstania kosztu także w październiku możesz je jeszcze spokojnie zaksięgować wrzucając je do kosztów wrześniowych - jest początek października na pewno się jeszcze nie rozliczyłeś.

A dla formalności:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 dotyczące między innymi zasad wystawiania faktur jasno precyzuje co powinna zawierać faktura:

* Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.
* Numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.
* Dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT". Podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym.
* Nazwę towaru lub usługi.
* Jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.
* Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto).
* Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto.)
* Stawki podatku.
* Sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.
* Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
* Wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu.
* Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Jak wynika z ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur nie wprowadzone zostały wymagania podpisywania ani tym bardziej stawiania pieczątek na fakturze.

Uzupełniając:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury VAT nie muszą już zawierać ani podpisu wystawcy, ani podpisu odbiorcy:

* od 1 maja 2004r. w zakresie podatku VAT;
* od 1 maja 2004r. w zakresie podatków PIT i CIT podmiotów nie prowadzących ksiąg handlowych;
* od 1 lutego 2005r. w zakresie rachunkowości (ksiąg handlowych).

Wystarczy sam wydruk, „prosto z drukarki”, bez podpisów, pieczątek, itp.
Źródło: forum.ovh.pl/showthread.php?t=8174